ساعت

ساعت نشدم پشت به دیوار کنم خود را به دقیقه ها گرفتار کنم ،

ساعت شده ام که دوستت دارم را ،  

هر ثانیه در گــ ـ ـوش تو تکـــرار کنم ....

/ 2 نظر / 28 بازدید
مرجان

من بدهکار توام اي مادر همه جاني که به من بخشيدي لحظاتي که براي امن من جنگيدي و بدهکار توام عمرت را روزهايي که ز من رنجيدي اشک ها دزديدي، و به من خنديدي .... من بدهکار توام اي مادر!!! به افتخارهمه ی مادرابایه آپ ویژه درخدمتم

شیما

درخت دلتنگ تبر شد وقتی پرنده ها سیم های برق را به شاخه هایش ترجیح دادند